Hoppa till sidans innehåll

Skåneidrotten är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation i Skåne.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, utveckla, leda samt bilda och utbilda distriktets idrott.

Inkludering

  • Uppdaterad: 09 APR 2018 11:01

Inkludering handlar om att ta tillvara på möjligheter och undanröja hinder – att vi på alla plan och nivåer – tar tillvara på olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Skåneidrotten delar Riksidrottsförbundets övergripande mål om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund.

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsfamiljen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller trosuppfattning.

Idrotten äger den största mötesplatsen i Skåne där vi möts som föräldrar, ledare, spelare, domare och vänner. Idrotten som en arena för ökad inkludering i samhället är en fråga om vad olika aktörer gör när olika grupper möts och på vilket sätt människor tillåts påverka verksamhetens mål och mening. Det handlar om delaktighet och påverkan. Därför är det viktigt att vi skapar en miljö där dessa möten kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning.

Skåneidrotten arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.


Vill er idrottsförening utveckla verksamheten och engagera er?

Kontakta din idrottskonsulent, så berättar vi mer om vilka möjligheter/förutsättningar som finns för din förening.

Kontakt: idrottskonsulenter i din kommun

Läs mer om inkluderingsstödet här

 

Thomas Tecle

Thomas Tecle
Idrottskonsulent integration
Telefon: 010-476 57 08
E-post: This is a mailto link

UTVECKLINGSRESAN

Postadress:Skånes Idrottsförbund
Box 10063
200 43 Malmö

Besöksadress: Hyllie Stationstorg 2
215 32 Malmö

Kontakt:Tel: 0104765700
Fax: +46406005901
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss