Närvarorapport för Sportisverksamhet under hösten 2017